пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Портфоліо викладача професійно – теоретичної підготовки ДНЗ «Лісоводський ПАЛ»

           Портфоліо викладача професійно – теоретичної підготовки
 ДНЗ «Лісоводський ПАЛ»
  1. ПІП  Щуцька Ольга Володимирівна
3. Дата народження: 29. 06. 1974 року.
4. Посада: викладач спецдисциплін групи «Кравець».
5. Освіта: закінчила у 2005 році  Хмельницький національний університет і              отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів» та здобула кваліфікацію інженера-викладача.
6. Стаж роботи: загальний - 25 років. Педагогічний – 14 років. На посаді – 11 років.
7. Підвищення кваліфікації: Викладач професійно – теоретичної підготовки. НМЦ ПТО І ПК. Свідоцтво №00393/16 від 08. 06. 2016 року.
8. Стажування: ПП «Магнолія» З «01» серпня 2017 року по «31» серпня 2017 року. Посвідчення №10.
9. Рік та результати останьої атестації: 30. 03.2018року. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
10.  Копії документів, що підтверджують наявність вчених звань та наукових ступенів: немає
3.      Нагороди, грамоти, подяки: грамоти ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» 2. Опитувальник результатів педагогічної діяльності у міжатестаційний період:

    зазначити відомості про:
1.   Чи є Ви головою методичної комісії ЗП(ПТ)О(назва методичної комісії, наказ ЗП(ПТ)О дата, номер). Ні
2.   Чи є Ви головою або співголовою обласної фахової секції  педагогічних працівників (назва обласної фахової секції, наказ НМЦ ПТО ПК дата, номер). Ні
3.   Чи є Ви експертом з вивчення та оцінки професійної діяльності педагогів, розгляду, аналізу та експертизи навчально-методичних матеріалів, підготовлених педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О(у складі обласних фахових секцій керівних і педагогічних працівників, назва секції, наказ НМЦ ПТО ПК дата, номер). Ні
4.   Чи є Ви членом творчої групи з дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня (тема, наказ МОН України дата, номер). Ні
5.   Чи є Ви членом творчої групи з дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня (тема, наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА дата, номер). Ні
6.   Чи є Ви членом творчої групи з розробки СП(ПТ)О з професії (назва СП(ПТ)О, наказ МОН України дата, номер). Ні
7.   Чи були Ви членом комісії з атестації професії у ЗП(ПТ)О (назва професії та ЗП(ПТ)О, наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА дата, номер). Ні
8.   Чи залучались Ви до проведення навчальних занять у якості викладача курсів ПК при НМЦ ПТО ПК( тема, дата навчального заняття). Ні
9.   Чи проводили Ви відкриті заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації під час їх педагогічної практики на базі Вашого навчального закладу. Ні
10.                      Наявність учнів-переможців предметних олімпіад, конкурсів фахової майстерності ( ПІБ, назва заходу, дата). Ні
11.                      Проведення індивідуальних наукових досліджень (тема). Ні

3. Методична діяльність
Локальний рівень

1.                Самооцінювання педагогічної діяльності відповідно до діагностичних анкет.
2.                Індивідуальний план професійного розвитку педагога.
3.                Перелік сучасних педагогічних технологій, запроваджених у навчальній діяльності. Ігрова, модульна, інтерактивна і комп’ютерна технології
4.                Перелік інноваційних виробничих технологій (компетентностей), які опановуються учнями в навчально-виробничому процесі. Технологія використання сухих штукатурних сумішей «Полірем», «Кнауф», «Церезит». Виконання декоративних штукатурок сучасними штукатурними сумішами марки «Церезит».
5.                Інформаційно-комунікаційні технологій, які використовує педагог. Мультимедійні презентації, інтернет ресурси, відео уроки.
6.                Теми доповідей, виступів з актуальних питань на засіданнях педагогічної ради, методичної комісії, педагогічних читаннях, школах кращого педагогічного досвіду, школах професійної майстерності, конференціях, круглих столах, семінарах.
Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках професійно – теоретичного навчання. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках професійно – теоретичного навчання. Шляхи підвищення професійної компетентності педагогів.
7.                Навчально-методична література, схвалена методичною комісією та педагогічною радою (методичні розробки, рекомендації, педагогічні програмні засоби тощо). Методичні розробки: «Технологія виконання поліпшеної штукатурки», «Опорядження віконних укосів» , «Улаштування штукатурно-декоративного покриття сучасними матеріалами», «Утеплення фасадів будівель теплоізоляційними плитами  марки Церезит».
                 Навчальні програми, поурочно-тематичні плани  модульного навчання з професії  «штукатур, лицювальник-плиточник».
8.                Електронні посібники, які рекомендовані методичною комісією та педагогічною радою ЗП(ПТ)О . Немає.
9.                Відгуки про роботу педагога адміністрації, колег, батьків, учнів.
Справжній педагог,хороший психолог.
Творчий, талановитий ,професійний.
Відповідальний, товариський.
Енергійний, хороший організатор.
Актуальний для своїх учнів.
 Регіональний рівень
1.                Проведення відкритих навчальних занять під час семінарів, вебінарів, семінарів-практикумів у рамках засідань обласних фахових секцій (тема, дата).  Ні.
2.                Відеозапис навчального заняття (навчальних занять) чи його (їх) фрагментів загальною тривалістю від 15 до 30 хвилин.
3.                Теми доповідей, виступів з актуальних питань на конференціях, круглих столах, семінарах, вебінарах, секційних засіданнях, естафетах (дата, тема заходу , форма, місце проведення). Ні.
4.                Результативність участі педагога у конкурсах, виставках  та інших заходах серед педагогів ЗП(ПТ)О (назва заходу, результативність). Ні.
5.                Авторська навчально-методична література, схвалена науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. Ні.
6.                Електронні посібники, рекомендовані науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області до впровадження у ЗП(ПТ)О. Ні.
7.                Публікації у регіональних педагогічних виданнях (назва статті, назва видання, в якому надрукована стаття, номер, рік). Ні.
8.                Участь в дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня (тема, роки). Ні.
9.                Участь у сертифікаційних тренінгах, семінарах  регіонального рівня (тема, кількість годин).

Національний  рівень
1.                Теми доповідей, виступів з актуальних питань на всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, вебінарах (дата, тема заходу , форма, місце проведення). Ні.
2.                Результативність участі педагога у конкурсах, виставках та інших заходах (назва заходу, результативність). Ні.
3.                Авторська навчально-методична література, яка схвалена  комісією МОН України для використання у ЗП(ПТ)О або отримала гриф Міністерства освіти і науки України. Ні.
4.                Електронні посібники, які схвалені комісією МОН України  для використання у ЗП(ПТ)О або отримали гриф Міністерства освіти і науки України. Ні.
5.                Публікації у всеукраїнських педагогічних виданнях(назва статті, назва видання, в якому надрукована стаття, номер, рік).
6.                Участь в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня (тема, роки). Ні.
7.                Участь у сертифікаційних тренінгах, семінарах національного рівня (тема, кількість годин). Ні.

Міжнародний  рівень
1.                       Теми доповідей, виступів з актуальних питань на міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, вебінарах (дата, тема заходу , форма, місце проведення). Ні.
2.                       Публікації у міжнародних друкованих засобах масової інформації(назва статті, назва видання, в якому надрукована стаття, номер, рік). Ні.
3.                       Результативність участі педагога у конкурсах, виставках та інших заходах змагальницького характеру (назва заходу, результативність).
4.                       Стажування за кордоном. Ні.Немає коментарів:

Дописати коментар